Serious Game Classification

Hexan Rabbit Software, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987