Serious Game Classification

Misja: Bielany Warszawskie Nitreal (Poland), Urz?d Dzielnicy Bielany (Poland), 2009