Serious Game Classification

Misja: Bielany Warszawskie Nitreal (Pologne), Urz?d Dzielnicy Bielany (Pologne), 2009